Zorgpaden

Zorgpaden onbegrepen gedrag & palliatieve zorg. Een geïmplementeerd zorgpad geeft houvast en zelfvertrouwen aan teams en voorkomt dat er onnodig vaak ad hoc- beleid wordt ingezet. En implementeren vergt onderhoud: instrueren, coachen, evalueren en bijstellen. Daar helpen we je graag bij!

Zorgpad: Onbegrepen gedag

Onbegrepen gedrag omvat al het gedrag dat door de cliënt en of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Dit gedrag kan erg belastend en stressvol zijn, zowel voor de cliënt, medecliënten, medewerkers en mantelzorgers. Het zorgpad onbegrepen gedrag verenigt en concretiseert stapsgewijs de kernelementen die belangrijk zijn bij het omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met gedragsproblemen. Deze werkzame elementen komen uit richtlijnen en zijn bevestigd door experts.

 

De belangrijkste factoren zijn: een gedegen analyse waarbij de oorzaak van het gedrag behandeld wordt, multidisciplinaire samenwerking, psychosociale interventies hebben voorkeur boven het voorschrijven van psychofarmaca, mantelzorgers betrekken en de behandeling evalueren met extra aandacht voor het staken van behandeling met psychofarmaca. Het zorgpad is als het ware een leidraad voor alle medewerkers en waarborgt ook de ondersteuning aan medewerkers en mantelzorgers om onbegrip en overbelasting tegen te gaan door onder andere coaching en psycho educatie. Het zorgpad kadert zodoende goede zorg en maakt deze inzichtelijk en toetsbaar: niet om vinkjes te zetten of om te etaleren aan de buitenwereld.

 

Kwaliteitsregister Verpleegkundige & Verzorgende : 54 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundig Specialist : 44 punten
Kwaliteitsregister Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici : 55,5 punten

 

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!

Zorgpad: Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.”

 

 

Bij palliatieve zorg:

  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
  • wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking);* bron stichting voorlichting palliatieve zorg

 

Het zorgpad palliatieve zorg houdt in dat we op eenzelfde wijze als bij het zorgpad onbegrepen gedrag een leidraad ontwikkelen om houvast en zelfvertrouwen aan teams en betrokkenen te bieden.

 

 

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.